Vysvětlení pojmu architektura is

tarix19.07.2018
ölçüsü445 b.

Vysvětlení pojmu architektura IS

 • Vysvětlení pojmu architektura IS

 • Globální x dílčí architektura

 • Technologická architektura

  • Třívrstvá
  • Klient-server
 • Seznámení s klasifikací IS dle řídicí úrovně: TPS, MIS, EIS a jejich typické funkceBASL, J. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha : Grada Publishing, 2002. 142 s. ISBN 80-247-0214-2.

 • BASL, J. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha : Grada Publishing, 2002. 142 s. ISBN 80-247-0214-2.

 • MOLNAR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada Publishing, 2000. 142 s. ISBN 80-7169-410-X.

 • VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha : Management Press, 1999. 320 s. ISBN 80-85943-40-9.Co to znamená, když mluvíme o „Architektuře informačních systémů“?

 • Co to znamená, když mluvíme o „Architektuře informačních systémů“?

 • Co je to „architektura“? • Architektura IS definuje koncepční rámec řešení IS, dává budování IS určitý směr a  je vhodným komunikačním prostředkem mezi vedením podniku a projektanty IS.

 • Musí být názorná, srozumitelná a jednoduchá.Informační systém je podpůrný systém pro systém řízení.

 • Informační systém je podpůrný systém pro systém řízení.

 • Při návrhu IS musíme znát

  cíl systému řízení.Architektura IS zajišťuje vzájemné porozumění:

 • Architektura IS zajišťuje vzájemné porozumění:

 • investora – řešitele - uživateleStrategické cíle podniku

 • Strategické cíle podniku

 • Odpovídat potřebám uživatelů

 • Integraci - datovou, SW, HW,…

 • Otevřenost a parametrizovatelnost systému (schopnost systému akceptovat změny)

 • IS pochopitelný a průhledný pro uživatele

 • Efektivnost a spolehlivost zpracování dat (rychlost odezvy, ochrana dat…)Formulace celkové koncepce IS

 • Formulace celkové koncepce IS

 • Řízení vývoje IS

 • Řešení vztahů s dodavateli IS

 • Architekturu je třeba neustále upravovat a přizpůsobovat měnícím se požadavkům, ale při zachování koncepce.Je-li předmětem návrhu IS celkový pohled, hovoříme o globální architektuře IS.

 • Je-li předmětem návrhu IS celkový pohled, hovoříme o globální architektuře IS.

 • Globální architektura - základní schéma vyjadřující hrubou podobu budoucího IS (např. způsob pořízení, věcná orientace, vztah k úrovni řízení…)Globální architektura se rozpadá do návrhu dílčích architektur – detailnější návrh z různých pohledů na systém:

 • Globální architektura se rozpadá do návrhu dílčích architektur – detailnější návrh z různých pohledů na systém:

 • aplikační, technologická, SW, HW, funkční specifikace…Funkční analýza, funkční specifikace – verbální popis funkcí

 • Funkční analýza, funkční specifikace – verbální popis funkcí

 • Procesní architektura – firemní procesy a datové toky (např. v podobě Data Flow Diagram - DFD)

 • Datová architektura – návrh datové základny (ERD – entity, vazby…)

 • Softwarová architektura – SW komponenty

 • Hardwarová architektura – komponenty HW a sítě; může být centralizovaná, decentralizovaná, distribuovaná…

 • Technologická architektura – popis technologického řešení, definuje např. způsob zpracování (dávkové, interaktivní, RT, událostní)Architektura mainframe

 • Architektura mainframe

 • Architektura sdílení souborů

 • Architektura klient – server

 • Dvouvrstvá architektura (uživatelská, databázová)

 • Třívrstvá architektura (vrstvy uživatelská, obchodní logiky a datová)

 • MDA – modelově řízená architektura

 • SOA – servisně orientovaná architekturaČasto používaná architektura současných IS je třívrstvá architektura klient – server

 • Často používaná architektura současných IS je třívrstvá architektura klient – server

 • Vrstvy této architektury jsou:

  • Presentační vrstva – uživatelský interface.
  • Aplikační vrstva – tvoří prostředí aplikačních funkcí.
  • Databázová vrstva – poskytuje řízení databázových operací


SOA (Service Oriented Architecture)

 • SOA (Service Oriented Architecture)

 • SOA definuje svou architekturu jako soubor softwarových komponent spolupracujících obdobně jako služby reálného světa.

 • MDA (Model Driven Architecture)

 • MDA spočívá v oddělení popisu procesů probíhajících v organizaci od popisu aplikační logiky a popisu implementace na zvolené platformě. Oddělení aplikační logiky od změn technologické vrstvy vede k nezávislosti na technologické platformě.MODEL-VIEW-CONTROLER

 • MODEL-VIEW-CONTROLER

 • MODEL – aplikační logika

 • VIEW – prezentační vrstva

 • CONTROLLER – vstupy

 • Navrhnuta pro desktopy, ale populární hlavně u webových aplikacíV literatuře zabývající se řízením technologických procesů lze najít i toto členění řídicích úrovní:

 • V literatuře zabývající se řízením technologických procesů lze najít i toto členění řídicích úrovní:

  • Manažerská řídicí úroveň -> EIS
  • Dispečerská řídicí úroveň -> MIS
  • Procesní řídicí úroveň -> TPS


Cílem informačního systému TPS je podpora hlavních činností podniku na operativní řídicí úrovni – provozní úroveň.

 • Cílem informačního systému TPS je podpora hlavních činností podniku na operativní řídicí úrovni – provozní úroveň.

 • Sledování transakcí = jednotlivých výrobních operací.

 • Specifický dle charakteru podniku.

 • Následník dávkového zpracování.Jaký je charakter podniku? (výrobní, obchodní, dopravní…?)

 • Jaký je charakter podniku? (výrobní, obchodní, dopravní…?)

 • Je-li výrobní, jaký je charakter výroby? (kusový, kontinuální…?)Transakce – posloupnost operací, které tvoří dále nedělitelný celek.

 • Transakce – posloupnost operací, které tvoří dále nedělitelný celek.

 • Vlastnosti:

 • A Atomicity

 • C Consistency

 • I Isolation

 • D DurabilityPod pojmem TPS tedy rozumíme provozní informační systémy zajišťující základní funkce organizace.

 • Pod pojmem TPS tedy rozumíme provozní informační systémy zajišťující základní funkce organizace.

 • Interaktivní, automatizované nebo dávkové pořizování dat.V oblasti databázových systémů tyto systémy označujeme jako

OLTP

.
 • V oblasti databázových systémů tyto systémy označujeme jako

  OLTP

  .
 • OLTP = On-Line Transaction ProcessingU výrobních podniků jsou TPS založeny na tzv. CIM koncepci (Computer Integrated Manufacturing)

 • U výrobních podniků jsou TPS založeny na tzv. CIM koncepci (Computer Integrated Manufacturing)

 • Principem CIM je integrace výrobních procesů:

  • výrobkových
  • zakázkových


CAD – Computer Aided Design

 • CAD – Computer Aided Design

 • CAM – Computer Aided Manufacture -automatizovaná podpora řízení výrobních procesů

 • CAQ – kontrola procesu výroby a kvality produkce

 • CAP – automatizace plánování

 • CIS - styk se zákazníkem (např. odečty)

 • GIS – mapy, práce s prostorovými daty

 • Zákaznické úlohyŘízení podniku na taktické úrovni řízení.

 • Řízení podniku na taktické úrovni řízení.

 • ekonomická, organizační a obchodní hlediska a oblast kontroly.

 • Základní oblasti MIS systémů:

  • Obchodně logistické procesy
  • Finančně účetní procesy
  • Průřezové aplikace celopodnikového charakteru (správa, legislativa, řízení lidských zdrojů, marketing, jakost…)


Charakteristika:

 • Charakteristika:

  • Evidence procesů
  • Zpracování ekonomických analýz
  • Převažují evidenční a analytické práce


Systémy TPS a MIS vypovídají o aktuálním stavu podnikových procesů.

 • Systémy TPS a MIS vypovídají o aktuálním stavu podnikových procesů.Pro potřeby vrcholového řízení na strategické řídicí úrovni.

 • Pro potřeby vrcholového řízení na strategické řídicí úrovni.

 • Data pořízená v TPS a MIS systémech.Strukturovaná

 • Strukturovaná

 • Vysoce agregovaná

 • Oproti MIS a TPS pracují s většími časovými úsekyplánování v dlouhodobém horizontu,

 • plánování v dlouhodobém horizontu,

 • ekonomická analýza celkového hospodaření firmy,

 • hodnocení podnikatelských záměrů,

 • příprava inovačních akcí,

 • formulace strategických projektů metodami projektového řízení,

 • podpora specifikace marketingové strategie firmy,

 • manažerské výkaznictví,

 • rozbor situace na trhu apod.V souvislosti s EIS se můžeme setkat také s pojmem DSS (Decision Support Systém).

 • V souvislosti s EIS se můžeme setkat také s pojmem DSS (Decision Support Systém).

 • Jedná se o počítačovou podporu metod rozhodovací analýzy a operační systémové analýzy.OIS – Office Information System – podpora kancelářských prací (editory, tabulkové procesory, databáze typu Access, pošta, icq, Skype…)

 • OIS – Office Information System – podpora kancelářských prací (editory, tabulkové procesory, databáze typu Access, pošta, icq, Skype…)

 • EDI – Electronic Data Interchange – komunikace podniku s okolím pomocí standardizované výměny datVysvětlit pojem architektura IS a popsat co je obsahem globální a dílčí architektury

 • Vysvětlit pojem architektura IS a popsat co je obsahem globální a dílčí architektury

 • Klasifikovat IS dle řídicí úrovně: TPS, MIS, EIS a popsat jednotlivé typy IS a jejich účel a funkce

 • Vědět, co znamená pojem „transakční systém“

 • Co je to Decission Support Systém?Co je účelem systémů typu TPS (Transaction Processing System)?

 • Co je účelem systémů typu TPS (Transaction Processing System)?

 • Řízení ekonomiky podniku

 • Řízení jednotlivých operací, činností

 • Řízení strategie rozvoje podniku


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


titlul-ix-protecia-muncii-7.html

titlul-ix3-impozitul-pe.html

titlul-v---codul-fiscal.html

titlul-vii--accize-i-alte.html

titlul-viii--msuri.html