1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 31

Vyslaní študenti - Prílohy správy o vonkajších vzťahoch Prešovskej univerzityv Prešove za rok 2012

səhifə10/31
tarix18.06.2018
ölçüsü3.59 Mb.

5.3 Vyslaní študenti


FILOZOFICKÁ FAKULTA

Meno:

Veronika Wagneter

Krajina:

ČR

Št. program:

masmediálne štúdiá

Stupeň štúdia:

Bc.

Dátum realizácie:

zimný semester 2012/2013

Typ pobytu:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne voliteľných predmetov


Meno:

Alexandra Kundračíková

Krajina:

ČR

Št. program:

masmediálne štúdiá

Stupeň štúdia:

Bc.

Dátum realizácie:

zimný semester 2012/2013

Typ pobytu:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Nina Kollárová

Krajina:

Poľsko

Št. program:

učiteľstvo akademických predmetov: slovenský jazyk a literatúra v kombinácii

Stupeň štúdia:

Mgr.

Dátum realizácie:

letný semester 2011/2012

Typ pobytu:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Zuzana Kováčová

Krajina:

ČR

Št. program:

učiteľstvo akademických predmetov: slovenský jazyk a literatúra v kombinácii

Stupeň štúdia:

Mgr.

Dátum realizácie:

letný semester 2011/2012

Typ pobytu:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Romana Puhallová

Krajina:

ČR

Št. program:

jazykovo-komunikačné štúdiá

Stupeň štúdia:

Bc.

Dátum realizácie:

letný semester 2011/2012

Typ pobytu:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Michaela Čorovčáková

Krajina:

Rakúsko - Graz

Št. program:

UAP Anglický jazyk a literatúra - Nemecký jazyk a literatúra

Stupeň štúdia:

druhý

Dátum realizácie:

1.02.2012-30.06.2012

Typ pobytu:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Michaela Siranková

Krajina:

Rakúsko - Graz

Št. program:

UAP Anglický jazyk a literatúra - Nemecký jazyk a literatúra

Stupeň štúdia:

druhý

Dátum realizácie:

1.02.2012-30.06.2012

Typ pobytu:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí: -

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Barbora Štréblová

Krajina:

Rakúsko - Graz

Št. program:

Anglický jazyk a kultúra - Nemecký jazyk a kultúra

Stupeň štúdia:

prvý

Dátum realizácie:

14.09.2012-04.02.2013

Typ pobytu:

prednáškový

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Stanislava Gumanová

Krajina:

SRN - Jena

Št. program:

UAP Dejepis - Nemecký jazyk a literatúr

Stupeň štúdia:

prvý

Dátum realizácie:

01.10.2012-24.02.2013

Typ pobytu:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov

Meno:

Martina Potocká

Krajina:

Španielsko

:

Universidad Alcala

Št. program:

španielsky jazyk a kultúra

Stupeň štúdia:

1. Mgr.

Dátum realizácie:

LS 2012/13

Typ štipendia:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Mária Valenčíková

Krajina:

Francúzsko, Université Paris Est Marne la Vallee

Št. program:

francúzsky jazyk a kultúra

Stupeň štúdia:

1. Mgr.

Dátum realizácie:

LS 2012/13

Typ štipendia:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Veronika Vargová

Krajina: Španielsko

Universidad Alcala

Št. program:

španielsky jazyk a kultúra

Stupeň štúdia:

3. Bc

Dátum realizácia:

ZS 2012/13

Typ štipendia:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Barbora Hoľková

Krajina:

Turecko Ankara University

Št. program:

francúzsky jazyk a literatúra- anglický jazyk a literatúra

Stupeň štúdia:

2. Bc

Dátum realizácie:

ZS 2012/13

Typ štipendia:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Ján Živčák

Krajina:

Francúzsko, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

Št. program:

francúzsky jazyk a literatúra anglický- jazyk a literatúra

Stupeň štúdia:

1. Bc

Dátum realizácie:

ZS 2012/13

Typ štipendia:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Janka Fečová

Krajina:

Francúzsko Université Blaise Pascal, Clermont- Ferrand

Št. program:

francúzsky jazyk a kultúra

Stupeň štúdia:

1. Bc

Dátum realizácie:

ZS 2012/13

Typ štipendia:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Lenka Hudáková

Krajina:

Francúzsko

,

Université Paris- Est Marne la Vallée

Št. program:

francúzsky jazyk a kultúra

Stupeň štúdia:

1. Bc

Dátum realizácie:

ZS 2012/13

Typ štipendia:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Alena Podhorová

Krajina:

Francúzsko

,

Université Paris 13,

Št. program:

francúzsky jazyk a literatúra-anglický jazyk a literatúra

Stupeň štúdia:

2. Bc

Dátum realizácie:

ZS 2012/13

Typ štipendia:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Daniela Donociková

Krajina:

Francúzsko, Paris Est Marne la Vallée

Št. program:

francúzsky jazyk a kultúra-anglický jazyk a kultúra

Stupeň štúdia:

2. Bc

Dátum realizácie:

16.09.2011 – január 2012

Typ štipendia:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Jana Blanárová

Krajina:

Francúzsko

,

France langue BLS

Št. program:

francúzsky jazyk a literatúra- anglický jazyk a literatúra

Stupeň štúdia:

2.Bc

Dátum realizácie:

4.6.2012 - 31.8.2012

Typ štipendia:

Erasmus stáž

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov


Meno:

Bc. Katarína Kašperová

Krajina:

Veľká Británia – Bolton University

Št. program:

dejepis – anglický jazyk

Stupeň štúdia:

magisterský

Dátum realizácie:

ZS – 2012/13

Typ pobytu:

Erasmus stáž

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov

Meno:

Ivana Košudová

Krajina:

Nemecko

Št. program:

AJK

Stupeň štúdia:

1.

Dátum realizácie:

16.09.2011 – január 2012

Typ pobytu:

Erasmus stáž

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov


Meno:

Miroslava Polčová

Krajina:

Veľká Británia

Št. program:

2-odb. AJ - geografia

Stupeň štúdia:

1.

Dátum realizácie:

16.09.2011 – január 2012

Typ pobytu:

Erasmus stáž

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno:

Lenka Štramová

Krajina:

Švédsko

Inštitúcia:

Hogskolan Dalarna

Študijný program:

Aj - Ov

Dátum realizácie:

letný semester ak. r. 2011/2012

Typ štipendia:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študentka mala uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne voliteľných predmetov


Meno:

Barbora Michnová

Krajina:

Švédsko

Št. program:

Aj-Ekológia

Stupeň štúdia:

1.

Dátum realizácie:

22.01. 2013 - 09.06.2013

Typ pobytu:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov

Meno:

Jana Grešová

Krajina:

ČR

Št. program:

VV

Stupeň štúdia:

2. Mgr

Dátum realizácie:

9.2012 – 12.2012

Typ pobytu:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov


Meno:

Michaela Zbiňovská

Krajina:

ČR

Št. program:

VV

Stupeň štúdia:

1. BC

Dátum realizácie:

1.2012 – 5.2012

Typ pobytu:

Erasmus mobilita

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov


Meno:

Bc. Danica Adamčíková

Krajina:

Fínsko

Št. program:

sociálna práca

Stupeň štúdia:

mgr.

Dátum realizácie:

19.02.2012 – 03.03.2012

Typ pobytu:

prednáškový (intenzívny) – IP Erasmus

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov


Meno:

Veronika Eibenová

Krajina:

Fínsko

Št. program:

sociálna práca

Stupeň štúdia:

bc

Dátum realizácie:

19.02.2012 – 03.03.2012

Typ pobytu:

prednáškový (intenzívny) – IP Erasmus

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov


Meno:

Peter Garčár

Krajina:

Fínsko

Št. program:

sociálna práca

Stupeň štúdia:

bc.

Dátum realizácie:

19.02.2012 – 03.03.2012

Typ pobytu:

prednáškový (intenzívny) – IP Erasmus

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov


Meno:

Markéta Lukáčová

Krajina:

Fínsko

Št. program:

sociálna práca

Stupeň štúdia:

bc.

Dátum realizácie:

19.02.2012 – 03.03.2012

Typ pobytu:

prednáškový (intenzívny) – IP Erasmus

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov


Meno:

Lukáš Pastrnák

Krajina:

Fínsko

Št. program:

sociálna práca

Stupeň štúdia:

bc.

Dátum realizácie:

19.02.2012 – 03.03.2012

Typ pobytu:

prednáškový (intenzívny) – IP Erasmus

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov


Meno:

Henrieta Rešovská

Krajina:

Fínsko

Št. program:

sociálna práca

Stupeň štúdia:

bc.

Dátum realizácie:

19.02.2012 – 03.03.2012

Typ pobytu:

prednáškový (intenzívny) – IP Erasmus

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov


Meno:

Lýdia Hirošová

Krajina:

Turecko (Sakarya University)

Št. program:

politológia

Stupeň štúdia:

2. stupeň

Dátum realizácie:

zimný semester ak. r. 2012/2013

Typ pobytu:

Erasmus

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študentka mala uznané všetky kredity prevažne v bloku výberových predmetov


Meno:

Silvia Lompartová

Krajina:

Nemecko, Universität Osnabruck

Št. program:

psychológia

Stupeň štúdia:

bakalársky

Dátum realizácie:

01. 10. 2012 - 28. 02. 2013

Typ pobytu:

prednáškový/výskumný/stáž - denné štúdium

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

 Študentka mala uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov


VYSLANÍ ABSOLVENTI:


Meno:

Matúš Macej

Krajina:

Reykjavik, Island

Inštitúcia:

Vert

Študijný program:

masmediálne štúdia

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Leonardo da Vinci, stáž absolventov

Meno:

Lucia Beríková

Krajina:

ČR

Inštitúcia:

Talentor

Študijný program:

psychológia

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Leonardo da Vinci, stáž absolventov

Meno:

Vladimíra Berežná

Krajina:

Praha, ČR

Inštitúcia:

Psychiatrické centrum Praha

Študijný program:

psychológia

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Leonardo da Vinci, stáž absolventov

Meno:

Mária Cmarová

Krajina:

Praha, ČR

Inštitúcia:

Elio, o. s.

Študijný program:

psychológia

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Leonardo da Vinci, stáž absolventov

Meno:

Zuzana Filipiaková

Krajina:

Praha, ČR

Inštitúcia:

Elio, o. s.

Študijný program:

psychológia

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Leonardo, stáž absolventov

Meno:

Natália Sláviková

Krajina:

Praha, ČR

Inštitúcia:

Elio, o. s.

Študijný program:

psychológia

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Leonardo da Vinci, stáž absolventov

Meno:

Zuzana Matejovská

Krajina:

Praha, ČR

Inštitúcia:

Elio, o. s.

Študijný program:

psychológia

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Leonardo da Vinci, stáž absolventov

Meno:

Daniela Rozkošová

Krajina:

Praha, ČR

Inštitúcia:

Elio, o. s.

Študijný program:

psychológia

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Leonardo da Vinci stáž absolventov

Meno:

Jana Fečkaninová

Krajina:

Český Krumlov, ČR

Inštitúcia:

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Študijný program:

psychológia

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Leonardo da Vinci, stáž absolventov

Meno:

Galina Mačudová

Krajina:

Praha, ČR

Inštitúcia:

Psychiatrické centrum Praha

Študijný program:

psychológia

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Leonardo da Vinci, stáž absolventov

Meno:

Lenka Mojšová

Krajina:

Český Krumlov, ČR

Inštitúcia:

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Študijný program:

psychológia

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Leonardo da Vinci, stáž absolventov

Meno:

Dáša Melegová

Krajina:

Brno, ČR

Inštitúcia:

Mita Thor International

Študijný program:

psychológia

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Leonardo da Vinci, stáž absolventov

Meno:

Kristína Hyriaková

Krajina:

Bilbao, Španielsko

Inštitúcia:

Instituto Hemingway

Študijný program:

anglistika

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Leonardo da Vinci, stáž absolventov

Meno:

Mgr. Tomáš Timko

Krajina:

Praha, ČR

Inštitúcia:

Galerie Labortorio

Študijný program:

estetika

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Iniciačná odborná stáž v európskom kontexte /Leonardo da Vinci 2012

Meno:

Mgr. Miroslava Gavlíková

Krajina:

Sassari, Taliansko

Inštitúcia:

University of Sassari

Študijný program:

estetika

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Iniciačná odborná stáž v európskom kontexte /Leonardo da Vinci 2012

Meno:

Mgr. Jarmila Ondrejková

Krajina:

Viedeň, Rakúsko

Inštitúcia:

Osterreichisches Museum fur Volkskunde

Študijný program:

estetika

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Iniciačná odborná stáž v európskom kontexte /Leonardo da Vinci 2012

Meno:

Mgr. Mária Kokindová

Krajina:

Praha, ČR

Inštitúcia:

Česká centra

Študijný program:

estetika

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Iniciačná odborná stáž v európskom kontexte /Leonardo da Vinci 2012

Meno:

PhDr. Miroslava Grajciarová

Krajina:

Paríž, Francúzsko

Inštitúcia:

National Institut of History of Art

Študijný program:

estetika

Dátum realizácie:

1. 9. 2012 – 30. 11. 2012

Typ štipendia:

Iniciačná odborná stáž v európskom kontexte /Leonardo da Vinci 2012

GRÉCKOKATOLÍCKA TEOLOGICKÁ FAKULTA

Meno

: Martin Miňo

Krajina

: Česká republika

Št. program

: Katolícka teológia

Stupeň štúdia

: Mgr.

Dátum realizácie

: 13.02.2012-13.06.2012

Typ pobytu

: prednáškový

S

p

ôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

☒ Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno

: Michaela Michalová

Krajina

: Anglicko

Št. program

: Katolícka teológia

Stupeň štúdia

: Mgr.

Dátum realizácie

: 11.06.2012 – 07.09.2012

Typ pobytu

: Erasmus – stáže študentov

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí

:

☒ Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov


Meno

: Mgr. Mirón Duda

Krajina

: Poľsko

Št. program

: Katolícka teológia

Stupeň štúdia

: PhD.

Dátum realizácie

: 01.10.2012-25.02.2013

Typ pobytu

: prednáškový

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí

:

☒ Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku výberových predmetov

FAKULTA HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED

Meno:

Monika Chovanová

Katedra: KAnd

Krajina:

Česká republika, Praha

Študijný program:

Andragogika

Stupeň štúdia:

magisterský

Dátum realizácie:

január 2011 – jún 2011

Typ pobytu:

jún 2012 – september 2012

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

študentka mala uznané kredity v rámci odbornej praxe

Meno:

Veronika Lazoriková

Katedra: KGRR

Krajina:

Anglicko, Vedecko výskumná organizácia Rothamsted Research, Harpenden

Študijný program:

Učiteľstvo anglického jazyka a geografie

Stupeň štúdia:

bakalársky

Dátum realizácie:

11.6. - 7.9.2012

Typ pobytu:

stáž

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

študent mal uznané všetky kredity v bloku povinných predmetov

Meno:

Jana Gočová

Katedra: KGRR

Krajina:

Česká republika, Univerzita Palackého Olomouc

Študijný program:

Geografia v regionálnom rozvoji

Stupeň štúdia:

magisterský

Dátum realizácie:

LS 2012

Typ pobytu:

prednáškový / ERASMUS

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov

Meno:

Vladimír Béreš

Katedra: KGRR

Krajina:

Poľsko, Uniwersytet Jagielloński, Krakov

Študijný program:

Geografia v regionálnom rozvoji

Stupeň štúdia:

magisterský

Dátum realizácie:

LS 2012

Typ pobytu:

prednáškový / ERASMUS

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov

Meno:

Michaela Vojcovičová

Katedra: KPg

Krajina:

Česká republika

Študijný program:

Učiteľstvo geografie a pedagogiky

Stupeň štúdia:

bakalársky

Dátum realizácie:

jún 2012 – september 2012

Typ pobytu:

stáž

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov

Meno:

Bc. Peter Chanas

Katedra: KE

Krajina:

Poľsko

,

Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznaň

Študijný program:

Ekológia

Stupeň štúdia:

magisterský

Dátum realizácie:

september 2012 – február 2013

Typ pobytu:

študijný

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov

Meno:

Natália Bašistová

Katedra: KE

Krajina:

Česká republika, Jihočeská univerzita, České Budějovice

Študijný program:

Ekológia

Stupeň štúdia:

bakalársky

Dátum realizácie:

jún – august 2012

Typ pobytu:

stáž

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

študentka mala uznaných 10 kreditov za stáž

FAKULTA MANAŽMENTU

Meno: Soňa Dzurendová

Krajina:

Grécko

Št. program:

manažment

Stupeň štúdia:

bakalársky

Dátum realizácie:

od 20.8 do 14.9 EILC a od 3.10 do 31.1.2013 študijný pobyt. 

Typ pobytu:

prednáškový

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

X Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov

Meno: Tatiana Mihaličová

Krajina:

Rumunsko

Št. program:

manažment

Stupeň štúdia:

magisterský

Dátum realizácie:

01.10.2012

20.2.2012

Typ pobytu:

prednáškový

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

X Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov

Meno: Barbora Boháčová

Krajina:

Maďarsko

Št. program:

manažment LZ

Stupeň štúdia:

magisterský

Dátum realizácie:

Typ pobytu:

prednáškový

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

X Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov

Meno:

Soňa Jakubeková

Krajina: Lotyšsko

Št. program:

business studies

Stupeň štúdia:

magisterský

Dátum realizácie: zimný semester 2012

Typ pobytu:

prednáškový

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

X Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku výberových predmetov

Meno:

Nikola Jakubíková

Krajina:

ČR

Št. program:

manažment

Stupeň štúdia:

magisterský

Dátum realizácie:

letný semester 2012

Typ pobytu:

prednáškový

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

X Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne-voliteľných predmetov

Meno: Kristína Kocanová

Krajina:

Česká republika

Št. program:

manažment – turizmus a hotelový manažment

Stupeň štúdia:

magisterský

Dátum realizácie:

04.06.2012 – 26.10.2012 – žiadané a potvrdené o predĺženie

Typ pobytu:

stáž

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

X Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku výberových predmetov

Meno: Barbora Boháčová

Krajina:

Česká republika

Št. program:

manažment - ľudské zdroje

Stupeň štúdia:

magisterský

Dátum realizácie:

04.06.2012 – 15.9.2012 – žiadané a potvrdené o predĺženie

Typ pobytu:

stáž

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

X Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku výberových predmetov

Meno:

Anna Boříková

Krajina:

ČR

Št. program:

manažment

Stupeň štúdia:

magisterský

Dátum realizácie: 1.6 2012 – 31.8.2012

Typ pobytu:

stáž

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

X Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku výberových predmetov

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Meno:

Martina Gažová

Krajina:

Španielsko

Št. program:

Elementary Education

Stupeň štúdia:

Mgr.

Dátum realizácie:

LS 2011/2012

Typ pobytu:

LLP/Erasmus-ECTS

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne voliteľných predmetov

Meno:

Lucia Zeleniaková

Krajina:

Belgicko

Št. program:

Elementary Education

Stupeň štúdia:

Mgr.

Dátum realizácie:

LS 2011/2012

Typ pobytu:

LLP/Erasmus-ECTS

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne voliteľných predmetov

Meno:

Gabriela Huďová

Krajina:

Česká Republika

Št. program:

Special Education

Stupeň štúdia:

Bc.

Dátum realizácie:

ZS 2012/2013

Typ pobytu:

LLP/Erasmus-ECTS

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne voliteľných predmetov

Meno:

Dominika Feňáková

Krajina:

Česká Republika

Št. program:

Special Education

Stupeň štúdia:

Bc.

Dátum realizácie:

LS 2012/2013

Typ pobytu:

LLP/Erasmus-ECTS

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinne voliteľných predmetov

FAKULTA ŠPORTU

Meno:

Andrea Palanská

Krajina:

Česká republika

Št. program:

šport

Stupeň štúdia: 2

. stupeň

Dátum realizácie:

16. 2. 2012 – 16. 6. 2012

Typ pobytu:

prednáškový

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

Študentka mala uznané dva predmety ako povinné, ostatné predmety prevažne v bloku výberových predmetov

Meno:

Matej Lukáč

Krajina:

Poľsko

Št. program:

šport

Stupeň štúdia:

2. stupeň

Dátum realizácie

: 7. 10. 2012 - 31. 1. 2013

Typ pobytu:

prednáškový

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

Študent mal uznané tri predmety ako povinné, štyri predmety ako povinne voliteľné, ostatné predmety uznané v bloku výberových predmetov

Meno:

Marek Petro

Krajina:

Česká republika

Št. program:

šport

Stupeň štúdia:

2. stupeň

Dátum realizácie:

1. 10. 2012 – 31. 1. 2013

Typ pobytu:

prednáškový

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

Študent mal uznané štyri predmety ako povinné, ostatné predmety uznané v bloku výberových predmetov

Meno:

Júlia Pivovarníková

Krajina:

Portugalsko

Št. program:

učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov – telesná výchova – anglický jazyk

Stupeň štúdia:

2. stupeň štúdia

Dátum realizácie:

4. 6. 2012 – 4. 9. 2012

Typ štipendia:

Erasmus stáž

FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV

Zuzana Sorokáčová

Marta Mariňáková

Valéria Platková

Jana Nemergutová

Miroslava Strelcová

Alena Tobiášová

Andrea Stachová

Dana Novysedláková

Krajina:

ČR

Št. program:

ošetrovateľstvo

Stupeň štúdia:

1.

Dátum realizácie:

4.6.-2.9.2012

Typ pobytu:

stáž ERASMUS

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

☒ Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov


Meno:

Lenka Figeľová

Tatiana Sabolová

Krajina:

ČR

Št. program:

pôrodná asistencia

Stupeň štúdia:

1.

Dátum realizácie:

04.06.2012- 02. 09.2012

Typ pobytu:

stáž ERASMUS

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

☒ Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov


Meno:

Lucia Chlebovská

Krajina:

Česká republika, Univerzita Pardubice

Št. program:

urgentná zdravotná starostlivosť

Stupeň štúdia:

I.

Dátum realizácie:

1.10. 2012-15.2. 2013

Typ pobytu:

prednáškový

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

X Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov

Meno:

Andrea Horváhová

Júlia Langošová

Krajina:

Česká republika, Územní zdravotnícka záchranní služba Karlovarského kraje,

Karlovy Vary

Št. program:

urgentná zdravotná starostlivosť

Stupeň štúdia:

I.

Dátum realizácie:

4.6.-2.9.2012

Typ pobytu:

stáž

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

X Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov

Meno:

Radovan Pavlík

Barbora Šatníková

Krajina:

Česká republika, Zdravotnícka záchranná služba Královéhradeckého kraje,

Hradec Králové

Št. program:

urgentná zdravotná starostlivosť

Stupeň štúdia:

I.

Dátum realizácie:

4.6.-2.9.2012

Typ pobytu:

stáž ERASMUS

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

X Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov

Meno:

Bibiana Dugasová,

Gabriela Harčariková

Krajina:

Česká republika, FN Hradec Králové

Št. program:

Dentálna hygiena

Stupeň štúdia:

prvý

Dátum realizácie:

01.04.2012 – 01.07.2012

Typ pobytu:

stáž ERASMUS

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

☒ Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov


Meno:

Renáta Gumanová

Michal Ferko

Krajina:

Nemecko, Konstanz

Št. program:

Dentálna hygiena

Stupeň štúdia:

prvý

Dátum realizácie:

04.06.2012 – 02.09.2012

Typ pobytu:

stáž ERASMUS

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

☒ Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov


Meno:

Zuzana Mišenková

Krajina:

Česká Republika, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Št. program:

Fyzioterapia

Stupeň štúdia:

bakalársky

Dátum realizácie:

24.09.2012-23.01.2013

Typ pobytu:

štúdium Erazmus

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

X Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov

Meno:

Noema Bajusová

Silvia Chomjaková

Eva Kacvinská

Lucia Kliková

Renáta Karahutová

Tomáš Hitrík

Barbora Gallová

Ivana Červeňáková

Krajina:

Česká republika, FN Hradec Králové

Št. program:

Fyzioterapia

Stupeň štúdia:

bakalársky

Dátum realizácie:

04.06.2012-02.09.2012

Typ pobytu:

stáž Erasmus

Spôsob uznania výsledkov štúdia v zahraničí:

X Študent mal uznané všetky kredity prevažne v bloku povinných predmetov


:

public -> media
public -> Thomas reilly
public -> H\374z\374n Turizmi pdf
public -> Governance and Democracy katarsis survey Paper
media -> Citácie prác V roku 2009 neskrátené
media -> Menopauza – posledné menštruačné krvácanie
media -> Rompetrol downstream s. R. L
media -> Biofyzika je to, čo robia biofyzici
media -> Správa o zahraničných vzťahoch Univerzity P. J. Šafárika V Košiciach V roku 2010


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


titlul-iii-aspecte.html

titlul-iv-impozitul-pe.html

titlul-ix-protecia-muncii-11.html

titlul-ix-protecia-muncii-16.html

titlul-ix-protecia-muncii-20.html