1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vyhodnocení: Dotazníkového šetření se zúčastnilo šestnáct žen a devět mužů.

Vyhodnocení

: Věková hranice respondentů se pohybovala od šedesáti pěti let výše - osm pacientů se pohybovalo ve věku 65-70 let, třináct pacientů uvedlo věk mezi 71 - 80 lety a čtyři pacienti dosáhli věku 81 a více let.

Vyhodnocení

: Úroveň vzdělání u dotazovaných – převažovalo dosažené středoškolské vzdělání – u čtrnácti pacientů, základní vzdělání dosahovalo devět pacientů a vzdělání vyšší odborné dosáhli dva pacienti.

Vyhodnocení

: Devatenácti pacientům neomezila katarakta životní standard, šest pacientů uvedlo, že ano. Z těchto čtyři pacienti blíže nespecifikovali, k jakému omezení došlo, jeden uvedl zhoršení vidění a jeden uvedl horší vidění při používání brýlí.

Vyhodnocení

: Mezi zájmy, které pacienti nemohli vykonávat se v jednom případě řadí lyžování, v sedmi případech četba, u dvou respondentů řízení auta, u dvou vyšívání, po jednom uvedli šití, pletení, háčkování a myslivost.

Vyhodnocení:

Tři pacienti uvedli nové zájmy, které začali nově realizovat po operaci - aktivní práce s počítačem, sledování televize, četba a práce na zahrádce.

Vyhodnocení

: Na otázku, zda se jim zdá jejich život aktivnější po operaci šedého zákalu sedmnáct pacientů odpovědělo, že ano, zbývajících osm ne.

3. 2. 3. 2 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 2

Ambulance lékaře: Nemocnice Přerov

Sídlo: Přerov

Počet vyplněných dotazníků: 25

Vyhodnocení

: Šest pacientů nepozorovalo zhoršené vidění před operací šedého zákalu, jedenáct pacientů nepravidelně vidělo hůře za šera, čtyři pacienti uvedli, že viděli hůře za šera i během dne, čtyři pacienti pociťovali velké zhoršení vidění a žádný pacient neuvedl, že by neviděl vůbec.

Vyhodnocení

: Na otázku zda předoperační příprava omezila běžný život pacienta, odpověděli dotazovaní následovně: osm pacientům omezila život z důvodu časové a finanční náročnosti, zbývajících sedmnáct uvedlo, že ne.

Vyhodnocení

: Otázkou číslo tři byla zjišťována informovanost pacientů o obsahu termínu katarakta a výsledkem je předání 100% informací lékařem což znamená, že odpovědělo všech dvacet pět dotazovaných shodně.

Vyhodnocení:

Náročnost přípravy k operaci se jevila devíti dotazovaným jako náročná a šestnácti nikoli.

Vyhodnocení:

Otázka číslo pět byla zaměřena na předání informací od lékaře -operatéra. Dvaadvaceti pacientům byl zcela vysvětlen termín katarakta, tři pacienti uvedli, že jim termín katarakta vysvětlen nebyl vůbec, nebo nedostatečně.

Vyhodnocení:

Otázka byla zaměřena přímou odpovědí na informaci, co pacient ví, o šedém zákalu. Odpovědělo celkem sedm pacientů z toho pět pacientů si představí zašedlou a zkalenou čočku, dva pacienti vnímají kataraktu jako špatné vidění a ztrátu zraku, osmnáct pacientů tuto otázku vůbec nevyplnilo.

Vyhodnocení:

Přidruženým onemocněním trpělo patnáct pacientů, z toho se ve třech případech jedná o vysoký krevní tlak, v pěti o vysoký krevní tlak kombinovaný s onemocněním cukrovkou, ve třech případech o kombinaci vysokého krevního tlaku, cukrovky a vysokého obsahu cholesterolu, dva pacienti prodělali infarkt, jeden byl po operaci štítné žlázy, jeden pacient své přidružené onemocnění nespecifikoval.


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Vyhodnocení - Univerzita palackého V olomouci

səhifə3/10
tarix26.03.2018
ölçüsü1.17 Mb.

Vyhodnocení

: S výsledkem operace je spokojeno všech dvacet pět dotazovaných.

Otázka č.

14

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

16

64%B

9

36%Celkem25100%Otázka č.

15

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

8

32%B

13

52%C

4

16%Celkem25100%Otázka č.

16

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

9

36%B

14

56%C

2

8%D

0

0%Celkem25100%Otázka č.17

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

6

24%B

19

76%Celkem25100%Otázka č.

18

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

11

44%B

14

56%Celkem25100%Otázka č.19

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

3

12%B

22

88%Celkem25100%Otázka č.20

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

17

68%B

8

32%Celkem25100%Otázka č.

1

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

6

24%B

11

44%C

4

16%D

4

16%E

0

0%Celkem25100%Otázka č.

2

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

8

32%B

17

68%Celkem25100%Otázka č.

3

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

25

100%B

0

0%Celkem25100%Otázka č.

4

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

9

36%B

16

64%Celkem25100%Otázka č.

5

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

22

88%B

3

12%Celkem25100%Otázka č.

6

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %Přímá odpověď

7

28%Nevyplněno

18

72%Celkem25100%Otázka č.

7

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

15

20%B

10

13%Celkem7533%Otázka č.

8

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

14

56%B

3

12%C

8

32%Celkem25100%


?


title-myths-and-legends-13.html

title-myths-and-legends-5.html

title-myths-and-legends.html

title-of-paper---shif-9.html

title-of-the-course.html