Vyhodnocení:

Na otázku, zda se jim zdál jejich život aktivnější po operaci šedého zákalu deset pacientů odpovědělo, že ano, zbývajících patnáct ne.


3. 2. 3. 4 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 4

Ambulance lékaře: MUDr. Vít Stokláska

Sídlo: ordinace odborného očního lékaře Přerov

Počet vyplněných dotazníků: 25

Vyhodnocení:

Šest pacientů nepozorovalo zhoršené vidění před operací šedého zákalu, tři pacienti občas viděli hůře za šera, deset pacientů uvedlo, že viděli hůře za šera i během dne, šest pacientů pociťovalo velké zhoršení ve vidění a žádný pacient neuvedl, že by nevidělVyhodnocení:

Na otázku, zda předoperační příprava omezila život pacienta, odpověděli dotazovaní následovně: dvěma pacientům omezila život z důvodu časové náročnosti, zbývajících dvacet tři uvedlo, že ne.Vyhodnocení

: Otázkou číslo tři byla zjišťována informovanost pacientů o obsahu termínu katarakta a výsledkem je předání informací lékařem u dvaceti čtyřech pacientů, pouze jeden uvedl, že mu oční lékař tento termín nevysvětlil.


Vyhodnocení:

Náročnost přípravy k operaci se zdála dvaadvaceti dotazovaným jako nenáročná a tři uvedli, že příprava na operaci byla náročná.Vyhodnocení:

Otázka číslo pět byla zaměřena na předání informací od lékaře -operatéra. Dvaceti čtyřem pacientům byl vysvětlen termín katarakta, jeden pacient uvedl, že mu termín katarakta zcela vysvětlen nebyl.Vyhodnocení

: Otázka byla zaměřena přímou odpovědí na informaci co pacient ví, o šedém zákalu. Odpovědělo celkem sedm pacientů z toho pět pacientů si představí zašedlou a zkalenou čočku, dva pacienti vnímají kataraktu jako špatné vidění a ztrátu zraku.Vyhodnocen

í: Přidruženým onemocněním trpí celkem šestnáct pacientů, z toho se v šesti případech jedná o vysoký krevní tlak, ve čtyřech o vysoký krevní tlak v kombinaci s onemocněním cukrovkou, ve třech případech o kombinaci onemocnění vysokým krevním tlakem v kombinaci s cukrovkou a vysokou hladinou cholesterolu, dva pacienti prodělali infarkt, jeden byl po operaci štítné žlázy.


Vyhodnocení:

Operace byla u dvaceti třech dotazovaných provedena bez komplikací, jeden uvádí komplikace, které blíže nespecifikoval a jeden pacient neví, zda operace byla provedena bez komplikací.Vyhodnocení:

Čtrnáct pacientů se rozhodlo pro standardní nitrooční čočku a deset pacientů pro nitrooční čočku nadstandardní a jeden pacient nevěděl.Vyhodnocení:

První den po operaci šedého zákalu došlo ke zlepšení u jedenadvaceti pacientů, tři subjektivně nepociťovali zlepšení a jeden udával dokonce vidění horší.Vyhodnocení:

subjektivní zlepšení jeden měsíc po operaci pociťovalo dvacet tři pacientů, dvěma se subjektivně zdálo vidění stejné.Vyhodnocení

: Na otázku, zda by podstoupili ještě jednou operaci šedého zákalu dvacet tři pacientů uvedlo, že ano, zbývající dva by již operaci nepodstoupilo.Vyhodnocení

: S výsledkem operace bylo spokojeno všech dvacet pět dotazovaných.


©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Vyhodnocení - Katedra antropologie a zdravovědy


Vyhodnocení:

Dva pacienti uvedli nové koníčky, které začali dělat po operaci a patří sem práce na zahrádce, jízda na kole.


Otázka č.

20

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

10

40%B

15

60%Celkem25100%Otázka č.

1

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

6

24%B

3

12%C

10

40%D

6

24%E

0

0%Celkem25100%Otázka č.

2

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

2

8%B

23

92%Celkem25100%Otázka č.

3

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

24

96%B

1

4%Celkem25100%Otázka č.

4

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

3

12%B

22

88%Celkem25100%Otázka č.

5

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

24

96%B

1

4%Celkem25100%Otázka č.

6

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %přímá odpověď

7

28%nevyplněno

18

72%Celkem25100%Otázka č.

7

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

16

64%B

9

36%Celkem25100%Otázka č.

8

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

23

92%B

1

4%C

1

4%Celkem25100%Otázka č.

9

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

14

56%B

10

40%C

1

4%Celkem25100%Otázka č.

10

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

21

84%B

3

12%C

1

4%Celkem25100%Otázka č.

11

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

23

92%B

2

8%C

0

0%Celkem25100%Otázka č.

12

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

23

92%B

2

8%Celkem25100%Otázka č.

13

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

25

100%B

0

0%Celkem25100%Otázka č.

14

Varianta odpovědi

Počet odpovědí

Odpovědi v %A

15

60%B

10

40%Celkem25100%


?


title-exciton-binding-9.html

title-hearts-and-hands.html

title-in-vitro.html

title-isolation-and.html

title-motor-behavior-who.html