1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vydáno pod záštitou předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka - səhifə 15

səhifə15/16
tarix08.10.2017
ölçüsü355.33 Kb.

54 / 55

Slovinská republika patří mezi nejmladší státy Evropské unie, neboť tato oblast byla až do vyhlášení 

samostatnosti na počátku devadesátých let 20. století součástí jiných státních celků. Vyznamenání této 

země proto vznikla před pouhými několika lety a nejsou spojována s žádnými historickými událostmi 

národních dějin. První slovinské vyznamenání, Řád svobody Slovinské republiky, vzniklo v roce 1992 

a dodnes zůstává nejvyšší státní dekorací. Celý systém záslužných dekorací pak byl vytvořen až v roce 

2004. Tvoří jej Zlatý řád Za službu v civilní oblasti, Zlatý řád Za službu ve vojenské a bezpečnostní oblasti 

a Zlatý řád Za službu v mezinárodní a diplomatické oblasti, následovaný Stříbrným řádem Za službu 

(v civilní oblasti, ve vojenské a bezpečnostní oblasti, v mezinárodní a diplomatické oblasti), Řádem 

Za službu (v civilní oblasti, ve vojenské a bezpečnostní oblasti, v mezinárodní a diplomatické oblasti), 

Medailí Za službu (v civilní oblasti, ve vojenské a bezpečnostní oblasti, v mezinárodní a diplomatické 

oblasti), Medailí Za odvahu (v civilní oblasti, ve vojenské a bezpečnostní oblasti, v mezinárodní a diplo-

matické oblasti) a Medailí Za 

úctyhodný čin (v civilní oblasti, 

ve vojenské a bezpečnostní 

oblasti, v mezinárodní a diplo-

matické oblasti). Pojítkem mezi 

touto skupinou vyznamenání 

a Řádem svobody Slovinské 

republiky je Řád Za mimořádné 

služby, považovaný za druhé 

nejvyšší slovinské vyznamenání.

Řád svobody Slovinské 

republiky (Častni znak svobode 

Republike Slovenije) je udělován 

v jediné skupině jak domácím 

občanům, tak cizím státním 

příslušníkům ve třech třídách.

The Republic of Slovenia is among the youngest states of the European Union, because until its declaration 

of independence at the beginning of the 1990s, its area was part of other states. The country’s honours 

therefore were started only several years ago and are not connected with any events in its national history. 

The fi rst Slovenian honour, the Order of Freedom of the Republic of Slovenia, was started in 1992 and to 

this day remains the highest state decoration. The entire system of decorations of merit was created in 

2004. It is made up of the Golden Order for Services (in the civil fi eld, in the military or security fi eld, in 

the diplomatic and international fi eld), the Medal for Services (in the civil fi eld, in military and security 

fi elds, in the international and diplomatic fi elds), the Medal for Valour (in the civil fi eld, in the military and 

security fi eld, in the international and diplomatic fi eld), and the Medal for Honourable Action (in the civil 

fi eld, in the military and security fi eld, in the international and diplomatic fi eld). The link between these 

group honours and the Order of Freedom of the Republic of Slovenia is the Order for Exceptional Services, 

which is considered the second-highest Slovenian honour.

The Order of Freedom of the Republic of Slovenia (Častni znak svobode Republike Slovenije) is 

conferred in a single group to both domestic citizens as well as foreigners in three classes.

H. E. Mr. Franc BUT Velvyslanec / Ambassador

SLOVINSKÁ REPUBLIKA

REPUBLIC OF SLOVENIA 1  Řád svobody Slovinské republiky, zlatá dekorace   The Golden Order of Freedom of the Republic of Slovenia 2  Řád svobody Slovinské republiky, stříbrná dekorace   The Silver Order of Freedom of the Republic of Slovenia 3  Řád svobody Slovinské republiky, dekorace   The Order of Freedom of the Republic of Slovenia

56 / 57

Španělsko je evropská země s nejstarší faleristickou 

tradicí, která sahá až do poloviny 12. století. V době 

tzv. reconquisty vzniklo na Pyrenejském ostrově 

několik rytířských řádů (Vojenský řád z Alcantary, 

Vojenský řád z Calatravy), které byly koncem 

15. století začleněny mezi španělské řády a staly 

se předobrazem několika evropských záslužných 

dekorací. Moderní španělské řády vznikaly až ve druhé 

polovině 18. století (Řád Karla III.) nebo na počátku 

19. století (Vojenský řád svatého Ferdinanda, Vojenský 

řád svatého Hermenegilda, Řád Isabely Katolické) 

a byly doplňovány průběžně po celé století (Vojenský 

záslužný řád, Řád Marie Viktorie, Řád Za dobročinnost, 

Záslužný řád Alfonsa XII.). Většina z těchto dekorací 

však byla zrušena v roce 1931 při vyhlášení republiky, 

která si na necelé desetiletí vytvořila vlastní 

záslužné dekorace. Po skončení občanské války 

bylo postupně obnoveno několik řádových dekorací 

monarchie ve formě záslužných řádu, přičemž 

defi nitivní obnova původní faleristické tradice přišla 

v polovině sedmdesátých let 20. století s nástupem 

krále. Současné Španělsko tak má k dispozici systém 

zahrnující původní rytířské řády, několik dynastických 

řádů (např. Řád zlatého rouna) a celou škálu státních 

vyznamenání za civilní i vojenské zásluhy.

Řád Isabely Katolické (Orden de Isabel la 

Católica) je nejvyšší španělské civilní vyznamenání, 

které je udělováno jak vlastním občanům, tak cizím 

státním příslušníkům. Tvoří jej pět řádových tříd, kříž 

a medaile, přičemž velkokříž řádu bývá hlavám států 

udělován zpravidla s řetězem jako zvláštní formou 

dekorace.

Spain is the European country with the oldest 

faleristic tradition, one reaching back to the mid-12th 

century. At the time of the so-called reconquista, 

several knights’ orders arose (the Military Order 

of Alcantara, the Military Order of Calatrava) on 

the Iberian peninsula, which by the end of the 15th 

century were incorporated among Spanish orders and 

served as models for several European meritorious 

decorations. Modern Spanish orders originated 

in the 2nd half of the 18th century (the Royal and 

Distinguished Order of Charles III) or at the beginning 

of the 19th century (the Royal and Military Order 

of St. Ferdinand, the Royal and Military Order of 

St. Hermenegildo, the Royal Order of Isabella the 

Catholic) and were complemented throughout the 

century (the Order of Military Merit, the Civil Order of 

Maria Victoria, the Civil Order of Mercy, the Order of 

Alfonso XII). Most of these decorations were cancelled 

in 1931 during the declaration of the republic, which 

created its own decorations of merit in less than 

a decade. After the end of the Spanish Civil War, 

several order decorations from the monarchy were 

gradually renewed in the form of orders of merit, 

whereas the defi nite renewal of its original faleristic 

tradition came in the mid-1970s with the accession 

of the king. Today’s Spain has a system at its disposal 

which contains original knightly orders, several 

dynastic orders (such as the Order of the Golden 

Fleece) and an entire range of state honours for civil 

and military merit.

The Royal Order of Isabella the Catholic (Orden de 

Isabel la Católica) is the highest Spanish civil honour, 

which is bestowed both on its own citizens as well 

as on foreigners. It is made up of fi ve order classes, 

crosses and medals, whereas the Grand Cross of the 

Order as a rule tends to be bestowed upon heads of 

state with a chain as a special form of decoration.

H. E. Mr. Arturo LACLAUSTRA BELTRÁN Velvyslanec / Ambassador

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ

KINGDOM OF SPAIN  1  Řád Isabely Katolické, velkokříž   The Order of Isabella the Catholic, Grand Cross 2  Řád Isabely Katolické, komtur   The Order of Isabella the Catholic, Commander 3  Řád Isabely Katolické, rytíř   The Order of Isabella the Catholic, Knight


:

images
images -> Ponad słowami Wymagania edukacyjne I kryteria oceniania z języka polskiego (zgodne z nową podstawą programową, obowiązującą od roku szkolnego 2012/2013) Zakres podstawowy Bloki nauczania
images -> Bloq yaradılsın?
images -> 264 saylı məktəb-liseyin müəllimi
images -> Hız Hız Ritim p dalgası


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


tisz-niti---fikrt-rzayev.html

tit-kim-documen-qxd---3.html

tit-kim-documen-qxd---8.html

tit-mtt-hevesy-gyrgy.html

titan-ekspert.html