1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 39

Vydané prameny - Vladislav IV

səhifə24/39
tarix19.07.2018
ölçüsü2.22 Mb.

Vydané prameny

Edice


Bartoszewicz, Julian, Chrząszczewski, Antoni (edd.). Kronika Pawła Piaseckiego biskupa przemyślskiego. Polski przekład wedle dawnego rękopismu, poprzedzony studyjum krytycznem nad życiem i pismami autora. Kraków 1870. Byliński, Janusz - Kaczorowski, Włodzimierz – Krajewski, Marek (edd.). Kobierzycki, Stanisła.: Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego. Wrocław 2005. Czapliński, Władysław (ed.). Pasek, Jan Chryzostom: Pamiętniki. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979. Czermak, Wiktor (ed.). Dyaryusz 1643-1651 / Stanisław Oświęcim. (Scriptores rerum polonicarum, Tomus 19.), Kraków 1907.

Długosz

, Józef (ed.).

Jakub Sobieski: Peregrynacja po Europie (1607-1613) ; Droga do Baden (1638)

.

Wrocław 19911, Warszawa 20052. Dogiel, Matheus (ed.). Codex diplomaticus regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, Tomus 1, Vilnae 1758. Hirschberg, Aleksander (ed). Ossoliński, Jerzy. Dyaryusz legacyi Jerzego Ossolińskiego posła polskiego na sejm Rzeszy niemieckiej w Ratyzbonie w r. 1636. Lwow 1877. Jędrkiewicz, Edwin – Czapliński, Władysław (edd.). Karola Ogiera Dziennik podróżi do Polski: 1635-1636. 2. sv., Gdańsk 1950. Jireček, Hermenegild (ed.). Obnovené právo a Zřízení zemské dědičného království Českého = Verneuerte Landes-Ordnung des Erb-Königreichs Böhmen 1627. Praha - Vídeň 1888. Jireček, Hermenegild (ed.). Verneuerte Landes-Ordnung des Erb-Markgrafthums Mähren = Obnovené zřízení zemské dědičného markhrabství moravského. Brno 1890. Jireček, Josef - Jireček, Hermenegild (edd.). Zřízení zemská království českého XVI. věku. Díl 1, Praha 1882. Kalista, Zdeněk (ed.). Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic. Praha 1941, dopis z 28. 7. 1646. Keller, Katrin - Catalano, Alessandro (Hg.). Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Aldabert von Harrach (1598-1667). Wien-Kölln-Weimar 2010. Kokošková, Zdeňka – Sedláčková, Helena - Zahradníková Magda (edd.), Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Bechyňsko, sv. 2, Státní ústřední archiv, Praha 1997. Kolár, Jaroslav (ed.). Mezi kronikářstvím a zábavnou prózou (Třeboňské paměti Vavřince Benedikta Mecera). In: Strahovská knihovna, č. 4, 1969, s. 111-151. Krejčík, Adolf, Ludvík (ed.). Urbář z roku 1378 a účty kláštera třeboňského z let 1367-1407. Praha 1949. Líva, Václav. Seznamy pražských novoměšťanů za léta 1618-1653. Časopis Rodopisné společnosti čsl. v Praze, 7-8, 1935-6. Líva, Václav. Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu Militare archivu MV ČSR v Praze. 8 dílů. Praha 1938-1957. Maclean, John (ed.). Letters from George Lord Carew to Sir Thomas Roe, Ambassador to the Court of the Great Mogul 1615-1617. London 1860. Niemczewicz, Julian Ursyn. Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszce z rękopisów, tudziez dzieł w róźnych językach o Polszce wydanych, oraz z listami oryginalnemy królów i znakomitych ludzi w kraju naszym. Tomus 3, Lipsko 1839. Ossoliński, Jozef Maximilian (ed.). Mowy Jerzeho Ossolińskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego, Warszawa 1784. Pelikán, Josef (ed). Urbární rejstřík třeboňského panství z r. 1555. ČSPS 57, 1949, s. 238-241. Pilat, Kaspar. Materialien zur diplomatischen Genealogie des Adels der Österreichischen Monarchie. Bd. 1, Praha 1812. Plebański, Józef Kazimierz (ed.). Pac, Stefan: Obraz dworów europejskich na początku XVII wieku przedstawiony w Dzienniku podróży królewicza Władysława, syna Zygmunta III, do Niemiec, Austryi, Belgii, Szwajcaryi i Włoch w roku 1624-1625. Wrocław 1854. Przyboś, Adam (ed.) Jan Hagenaw, Stefan Pac, Albrycht Stanisław Radziwiłł: Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 1624-1625 w świetle ówczesnych relacji. Kraków 1977.

Raczyński

, E. (ed.).

Dwie podróże Jakóba Sobieskiego, ojca króla Jana III., odbyte po krajach europejskich

w latach 1607—13- i 1638. Poznań 1833. Raczyński, Edward (ed.). Pamiętniki Albrychta Stanisława X. Radziwiłła Kanclerza W. Litewskiego. 2 sv., Poznań 1839. Rykaczewski, Erazm. Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1549 do 1690. Tomus II. Berlin - Poznań 1864. Truhlář, Josef (ed.). Urbář zboží rožmberského z roku 1379. Praha 1880. Tygielski, Wojciech (edd.). Acta Nuntiaturae Polonae, T. XVIII/1: Franciscus Simonetta (1606-1612), Romae 1990. Toegel, Miroslav (red.) Documenta Bohemica Bellum Tricennale illustratia. s. 5, Praha 1977.

Staré tisky


Felicitati Augustae Honorique Nuptiar Serenissimor. Principum Vladislai IV. Pol. Suec.que Regis Et Caeciliae Renatae Archiducis Austriae / D.D. Mart. Opitius Maiest. Eor. Devotiss.Gedani [1637]

[Opitz, Martin]

Gestorum Wladislai IV., Poloniae et Sueciae Regis, pars I. principem panegyrice repraesentans, pars II Regem panegyrice repraesentans, authore Everardo Wassenbergio S. R. M. Historiographo. Gedani typis Hunefeld An. 1643 et secunda 4to. [Wassenberg, Eberhard] Historia Vladislai Poloniae Et Sueciae Principis : eius Natales et Infantiam, Electionem in Magnum Moscoviae Ducem, Bella Moscovitica, Turcica, caeterasque res gestas continens, usque ad excessum. Sigismundi III Poloniae Sueciaeque Regis/ Auctore Stanislao A Kobierzycko Kobierzicki, Castellano Gedanensi &c. Dantisci 1655

[

Kobierzycki, Stanisław

]

Chronica gestorum in Europa singularium a Paulo Piasecki episcopo Praemisliensi accurate et fideliter conscripta. Ad utilitatem publicam divulgata et typis expressa. Cracoviae 1645

[Piasecki, Paweł]

Ill.mi Exccll.mi ac Reu.mi Dni. D. Joannis A Lipie Lipski Episcopi Culmensis Et Pomezaniae, Serenissimi Ac Potentissimi Vladislai IV. Poloniae et Suetie Regis. Ad ... Ferdinandum III. Romanorum Imperatorem semper Augustum, Magni Oratoris & Legati. Oratio Altera, Habitae in Aula Caesaris, Coram Serenissima Regina Caecilia Renata. Die 3. Augusti : Ill.mo .... Domino, D. Joanni Venzyk, Archiepiscopi ... / A Dominico Roncallio, S. R. M. Poloniae & Suetiae Secretario. Viennae 1637

[

Lipski, Jan

]

Illustrissimi et excellentissimi Domini D. Georgii Ossolinii [...] Oratio, habita ab eodem [...] in Aula Regia Vaticana sexta Decembris 1633 : cum Serenissimi ac Potentissimi Vladislai Quarti, Regis Poloniae et Sueciae, Electi Magni

Moschorum Ducis nomine, SS. D. N. Urbano VIII Pontif. Max. obedientiam praestaret. Romae 1633

[Ossoliński, Jerzy].

Kurtze Relation und Beschreibung deren ding/ so sich bey deß Durchleuchtigisten/ Großmächtigisten Fürsten und Herrn/ Herrn Vladislai Quarti Zu Pollen und Schweden Königs/ [et]c. Und Der Durchleuchtigisten/ Großmächtigisten Fürstin und Frawen/ Frawen Caeciliae Renatae, Zu Pollen und Schweden Königin/ [et]c. Ertzhertzogin zu Oesterreich/ [et]c. Als beeder Hochzeitlichen Personen Königlichen Ehrentag verloffen. Straubing 1637. Kurze Eigentliche vnd Wahrhaffte Beschreibung, Was sich verloffen 1637. Jahr bey abholung der durchlauchtigsten Grossmächtigsten Fürstin und Frawen Ceaciliae Renatae zu Polen vnd Schweden Königin etc. Ertzherzogin zu Österreich etc. So wol allhie zu Wien als auch in wehrender Reiss nacher Warschaw zugetragen. Wien 1638

[

Schülpli, Hans Jakob

]

L'Ambassadeur et ses fonctions. 1680

[

Wicquefort, Abraham de

]

Lechia sive Fatalis vitae praesentis periodus. Serenissimae ac Potentiss. Olim D. Caeciliae Renatae Poloniae & Sueciae &c. Reginae. Sereniss. ac Victoriosiss. Vladislai IV. Dei Gratia Polonorum & Suecor. Regis [Tit.], Dulcissimae Coniugis. In Argumentum singularis Doloris. Cum a Politico, tum a literario statu, ob immaturam & intempestivam Serenissimae ac Clementissimae Reginae, & Domine Faventissimae, mortis cum vita, in Anno 1644. Die 24. April. commutationem concepti.Cracoviae 1644

[

Lipnicki, Andrzej

]

Mémoires de Louis de Nogaret, Cardinal de La Valette, général des Armées du Roi en Allemagne, en Lorraine, en Flandre et en Italie. Anées 1638-1639, Tom Seconde, Paris 1771. Mémoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics. Cologne 1672

[

Wicquefort, Abraham de

]

Poutrain, Joseph Alexis. Histoire de la ville et cité de Tournai, capitales de Nerviens et premiere siége de Monache Françoise. Tome 2, Haye 1750. Reliquiae Wottoniana or a Collection of Lives, Letters, Poems with character of Sundry Personages: And others Incomparable Pieces of Language and Art. Also Additional Letters to several Persons, not before Printed. By the Curious Pencil of the Ever Memorable Sir Henry Wotton, late Provost of Eaton College. London 16723

[

Wotton, Henry

]

Serenissimi Johannis Casimiri, Poloniarum Sueciaeque Principis, Carcer Gallicus. Gedani 1644 [Wassenberg, Eberhard] Status particularis regiminis, S. C. Majestatis Ferdinandi II. [Leyden] 1637. Theatrum Europaeum, Bd. 3 (1633-1638), Frankfurt am Main 1670. Theatrum Europaeum, Bd. 4. (1639-1642), Frankfurt am Main 1692. Theatrum Europaeum, Bd. 5 (1643-1647), Frankfurt am Main 1651.


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


tissue-specific-splicing-.html

tist-lgdeg-blm-beru.html

tistics-handbook-european-2.html

tistics-handbook-european-7.html

tisyacha-vrachej-mira-2.html