1 ... 193 194 195 196 197 198 199 200 ... 217

Vydalo Vydavateľstvo Robinson, s r. o. Bratislava V roku 2006 Gustáv Brukker Jana Opatíková veľKÝ slovník cudzích slov vydal Robinson, s r. o., Bratislava, 2006 - səhifə 197

səhifə197/217
tarix29.04.2018
ölçüsü4.36 Mb.

= mať v zálohe, pre každý prípad

tamandua

 americký primitívny cicavec živiaci sa mravcami a iným hmy-

zom


tamarak 

ťažké a veľmi trvanlivé drevo amerických smrekovcov

tamariškus

 ozdobný stredomorský ker s ružovými kvetmi

tambor 

vojenský bubeník, spravidla u vyššej jednotky; v rakúsko-uhors-

kej armáde titul kapelníka vojenskej hudby; kotúč papiera na pa-

pierenskom stroji

tambour, tambur 

plochá časť drieku stĺpa, tzv. bubon; kruhovitá muro-

vaná časť kupoly s oknami; ozubený valec mykacieho stroja; želez-

ný valec na navíjanie papiera v papierňach; arabský strunový lut-

nový nástroj

tambura 

srbský ľudový brnkací nástroj

tamburína 

španielsky a taliansky ľudový bicí neladený nástroj podobný

bubienku, na okraji s hrkálkami a zvončekmi, baskický bubienok

tamburína 

tanierový bubienok s roľničkami na doprevádzanie tanca

tampiko 

vlákno z agáve, agávové konope

tampón 

valček alebo iný tvar z vaty alebo gázy na ošetrenie rany alebo

na vkladanie do vagíny pri menštruácii; kožený balíček používaný

na nanášanie farieb na dosku

tamponáda 

upchatie rany gázou, aby sa zastavilo krvácanie

tampónovanie

 zapchávanie rany tampónom

tampónovať 

robiť tampónovanie

tamtam 

bubon afrických domorodcov používaný pri kultových obradoch

a na dorozumievanie na diaľku; čínsky kovový hudobný bicí nástroj

bez určitej tónovej výšky

tana 

druh cicavca, ktorý sa živí hmyzom

tanato-, thanato- 

prvá časť zložených slov s významom smť

tanatofóbia 

nadmerný strach zo smrti

tanatológia 

náuka o smrti a okolnostiach okolo nej

tanatománia 

chorobná túžba po smrti

tanatóza 

schopnosť niektorých chrobákov predstierať smrť a chrániť sa

tak pred nebezpečenstvom

tandem 

sedadlo za vodičom motocykla; bicykel pre dve osoby; dvojica

vedúcich hráčov, napr. vo futbale, hokeji a pod.

tanezrouft 

kamenistá púšť s výrazne zníženou vlhkosťou vzduchu

tangá, tangáče 

dámske nohavičky, ktorých zadná časť je nahradená ten-

kým pásikom látky, šnúrkou

tangara  

pestrofarebný americký tropický vták

tangel 

humus bohatý na zvyšky rastlín

tangenciál

 v geometrii dotykový bod

tangenciálna doprava

 obvodová, neprechádzajúca stredom mesta alebo

aglomerácie

tangenciálny 

nachádzajúci sa v smere dotyčnice; dotyčnicový

tangens 

jedna zo šiestich goniometrických funkcií daná pomerom pri-

ľahlej a protiľahlej odvesny, značka tg

tangenta  

priamková dotyčnica

tangentoida

 krivka znázorňujúca priebeh funkcie tangens, tangentová

krivka


tangerínka

 malá mandarínka s malými semienkami

tango 

temperamentný spoločenský tanec pôvodom z Latinskej Ameriky

tangovať 

týkať sa, dotýkať sa

tangram 

štvorec rozdelený na sedem častí, z ktorých sa dajú zostavovať

rôzne obrazce, figúry a obrysy predmetov

tanín 

ester odvodený od glukózy, organická zlúčenina obsiahnutá napr.

v čajových lístkoch; dôležitá súčasť trieslovín

tanistra 

vojenský batoh, torna, torba

tank 

obrnené pásové terénne bojové vozidlo; nádoba na dopravu alebo

úschovu kvapalín

tanka 

japonská básnická forma s piatimi veršami; indická jednotka hmot-

nosti


tanker 

loď upravená na dopravu tekutých látok a plynov; nádržová loď

tantacizmus 

neľúbozvučné hromadenie rovnakých hlások, najmä na za-

čiatku niekoľkých slov vo vete

tantal

 tvrdý ťažný kov odolný voči kyselinám, značka Ta

Tantalove muky 

veľké, dlhodobé nadmerné telesné a duševné utrpenie,

podľa báje o útrapách kráľa Tantala

tantiéma 

finančná odmena členov predstavenstva obchodnej spoločnosti

vyplácaná z čistého zisku; honoráre spevákov, hercov, spisovateľov

a iných výkonných umelcov za opakovanú prezentáciu ich diel

napr. v rozhlase, televízii, vydávanej literatúre a pod.

tantra 

symbolické indické náboženské spisy tantrizmu

tantrizmus 

staroindické učenie o vyslobodení z pozemského bytia, nábo-

ženský útvar stavajúci do popredia náboženský erotizmus, zdôraz-

ňujúci ženský princíp

tanzanit 

zásaditý kremičitan hliníka a vápnika

tao 

cesta; morálne konanie človeka ako cesta kozmického poriadku

taoizmus 

staročínsky náboženský a filozofický smer založený Lao-c´em

v 6. storočí pred n.l. ponúkajúci paradoxnými výpoveďami do-

siahnutie múdrosti cestou prehodnotenia a relativizácie zdanlivých

rozporov


tapa 

primitívna papierovina získavaná v tichomorských krajinách z kôry

stromov


tapanhuna

 brazílsky miešanec černochov a Indiánov

tapeta 

papierové, textilné alebo plastické obloženie stien

tapetum 

vnútorné jednovrstvové výstelné pletivo, výstelka

taping 

spevňovanie pomocou lepiacich pások, napr. kĺbov pri športe

tapioka 

druh škrobu z hľúz tropického manioku, maniokový škrob, ma-

niok


tapír 

tropický nepárnokopytník s horným pyskom pretiahnutým do krát-

keho chobota

tapiséria 

nástenný koberec; tkané čalúnenie

tára 

rozdiel medzi hrubou a čistou hmotnosťou tovaru, hmotnosť obalu

taran 

čelný útok, útok priamym nárazom

tarantela 

veľmi rýchly tanec pôvodom z južného Talianska; druh rýchlej

virtuóznej skladby pre klavír a husle

tarantula

 druh pavúka z rodu Lycosa, vyskytujúci sa v stredomorskej

oblasti; vtáčkar

taras 

násyp, val, hrádza, oporný múr, klada

tarasnica  

stredoveká zbraň

tarbagan 

hlodavec so vzácnou kožušinou; kožušina z tohto hlodavca

tardamente 

v hudbe: zvoľna

tardando  

v hudbe: zdĺhavé, zdĺhavo

tardo  

v hudbe: voľný, pomalý, zdĺhavý

targúm 

samaritánsky alebo židovský preklad biblie do aramejčiny

tarhoňa 

prílohová cestovina v podobe drobných guľôčok

tarifa 

sadzobník, cenník, taxa

tárogató 

cigánsko-maďarský drevený dychový nástroj, zvukom podobný

saxofonu


taroky 

druh kariet so 78 listami, vyhradenými vešteniu budúcnosti a me-

ditáciam


tartan 

škótska kockovaná - károvaná - látka, druh vzoru a farebnej kom-

binácie na vlnenej škótskej látke; pevná a pružná umelá hmota pou-

žívaná ako krytina športových závodných dráh a hracích plôch

tartar 

podsvetie, záhrobie, príbytok duší

Tartaros

 v starogréckej mytológii podsvetie

tartrát 

soľ kyseliny vínnej; vínan

tarzalgia

 bolestivá plochosť chodidiel

tarzo-, tarz- 

prvá časť zložených slov s významom priehlavok, priehlav-

kový, zapriehlavkový; očné viečko

tarzus 

článkované chodidlo niektorých druhov hmyzu; časť kostry zadnej

končatiny suchozemských stavovcov; väzivová polmesiačikovitá

doštička tvoriaca tuhý základ očného viečka

tastatúra  

klávesnica, klaviatúra

tašizmus 

smer v maliarstve a grafike 50. rokov 20. storočia zameraný

na automatické kladenie farieb v podobe škvŕn

tata 

hrubé podlahové rohože v japonských obytných miestnostiach

tatami 

žinenka používaná pri džude; zápasište s touto žinenkou

tau 

v gréckej abecede znak pre hlásku t

tauón 

elementárna častica patriaca medzi leptóny, člen tretej generácie

fundamentálnych častíc

tauromachia

 býčie zápasy

Taurus  

vo zverokruhu: Býk

tausagyz 

trvalá rastlina stredného pásma podobná púpave, s koreňmi

obsahujúcimi prírodný kaučuk

taušírovanie 

dvojfarebná plošná technika vykladania kovu kovom inej

:

docs
docs -> İnsan psixikasına təsir göstərən maddələrin sui-istifadəsi ilə əlaqədar detoksifikasiyanın keçirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında
docs -> Hazırlayan Stj Dr Onur Kargacı Sorumlu öğretim Üyesi
docs -> Personality disorder atau gangguan kepribadian definisi
docs -> Sizin fikrinizcə “liderlik” nədir?
docs -> Anafilaktik şok üzrə klinik protokol
docs -> IntroduccióN


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


tirocinio-formativo.html

tiroid-stimulan-hormon.html

tirokudda-sutta-the.html

tirozin-500-mg-brejn.html

tiryki---ltd-gedn.html